CİK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Ek Duyuru


Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan bazı unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmıştır. Görevde yükselme sınavı ile 
75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur;
 unvan değişikliği sınavı ile de 
25 Öğretmen
kadrosu için;
 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2019

UNVANI

TÜRÜ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAY KATLARI

MÜLAKATA KATILACAK ADAY SAYISI

BAŞVURU YAPAN ADAY SAYISIİKİNCİ MÜDÜR

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

75

5

375

227DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

75

5

375

145İDARE MEMURU

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

75

5

375

2155ŞEF

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

75

3

225

1633SAYMAN

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

25

3

75

603İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU

GÖREVDE YÜKSELME

LİSANS

250

3

750

1475MEMUR

GÖREVDE YÜKSELME

EN AZ LİSE

15

3

45

226ÖĞRETMEN

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

LİSANS

25

3

75

1202TOPLAM

615

-

2295

7666
Aday başvuru yapmıştır.


Sınav giriş belgeleri
www.meb.gov.tr
adresinde ilan edilmiş olup, adayların giriş belgesini son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafını yapıştırarak
18 Mart-22 Mart 2019 
tarihleri arasında görev yaptığı kuruma
Ek-1’
deki şekilde onaylatmaları gerekmektedir.


Sınavlar 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da tek oturum halinde Ankara ilinde yapılacak olup, sınav yerleri giriş belgelerinde belirtilmektedir. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen okul ile adresleri kontrol ederek isim benzerliğinden dolayı hataya düşmemeleri gerekmektedir.

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavın 23 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olması nedeniyle, vardiya sisteminde görev yapan personelin sınava girecek olması durumunda kurum müdürlüğü tarafından sınav için gidiş-geliş yol süresini de içerecek şekilde gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Sınav sebebiyle herhangi bir yolluk ve harcırah ödenmeyecek olup adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

Adayların sınav salonuna gelirken yanlarında yeteri kadar kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavla ilgili tereddüt hasıl olan konularla ilgili olarak


18 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında irtibat:
0(312) 507 07 14


23 Mart 2019 tarihinde irtibat:
0(312) 507 06 30İlanen duyurulur.