Üyelik Sözleşmesi

Eklendiği Tarih: 23.10.2017 / 4.665 okunma

Bu sözleşme kamugys.com'a üye olmak isteyen kullanıcıların uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.

Kamugys.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum seçeneğini işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

Kamugys.com: Şu an içinde bulunduğunuz www.kamugys.com domaini altında yayın yapan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri, sözleşmede ‘site’ olarak da anılacaktır.

Kamugys.com Üyesi: kamugys.com’a kayıt olan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden kullanıcı, sözleşmede 'Üye' olarak geçecektir.

Kullanıcı: İnternet kullanan ve kamugys.com sitesini ziyaret eden herkes.

Genel Kurallar

- kamugys.com üyeliği bir sınav dönemi için geçerlidir.

- kamugys.com üyeliği kişiye özeldir ve başkalarına devredilemez.

- kamugys.com üyeleri, siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür.

- kamugys.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk kişinin kendisinindedir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması kamugys.com’un bu fiillere/düşüncelere katıldığı anlamına gelmez, bu anlamda yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan kamugys.com ve yetkilileri sorumlu tutulamaz.

- kamugys.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

- Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan kamugys.com sitesi sorumlu tutulamaz.

- kamugys.com’da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan kamugys.com sorumlu tutulamaz.

- Üyeler, kamugys.com’un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan kendileri sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle kamugys.com’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini kamugys.com’un kendi adına da dava açmasına engel değildir.

- kamugys.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına kamugys.com'a üye olunamaz.

- kamugys.com’da bulunan sorular, editörler tarafından oluşturulan ya da üyeler tarafından oluşturularak sisteme gönderilen sorulardır. Kamugys.com bu soruları satmaz, ancak soruları kullanarak sınav almanızı sağlayan teknolojik altyapının kullanım bedelini, sınav bazında ücretlendirir.

- kamugys.com üzerinden satın alacağınız ücretli üyelik hizmetini, bir(1) sınav dönemi boyunca sınırsız kullanılabilirsiniz, sınav günü itibariyle bu hakkınız(ücretli üyeliğiniz) sona erer ve üyeliğiniz otomatik olarak ücretsiz üyeye çevrilir.

- Üyeler, kamugys.com'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

- Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz ve üyeliği derhal sonlandırılır.

- üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını kamugys.com'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. kamugys.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. kamugys.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

- kamugys.com sitesi içerisinde kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.

- teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan kamugys.com sitesi ve yetkilileri sorumlu tutulamaz.

- olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan kamugys.com sitesi ve yetkilileri sorumlu tutulamaz.

- kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğe ve siparişlerine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla kamugys.com yöneticileri tarafından belirlenen ve çalışılan aracı ödeme firmasının ilgili sitesindeki Gizlilik Politikasının en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermeyi kabul eder.

Üyelik

Üyelik, gerekli bilgileri üyelik formuna yazarak kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul etmekle başlar. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. kamugys.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, kamugys.com üyenin tüm kayıtlarını silme garantisi vermez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti mercilerine iletmek ya da diğer sebeplerle bu verileri / kayıtları saklayabilir.

kamugys.com'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. kamugys.com üyeyle yaptığı / yapacağı tüm yazışmaları üye olurken verdiği e-posta adresini kullanarak gerçekleştirir. kamugys.com'a verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden ya da başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan kamugys.com sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında kamugys.com’un her türlü yaptırımda bulunma hakkı bulunmaktadır. Üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

Güvenlik ve Gizlilik

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Güvenli Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan kamugys.com sitesi ve yöneticileri sorumlu tutulamaz.

kamugys.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. kamugys.com üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda kamugys.com’un üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

kamugys.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı kamugys.com’dan şikayetçi olunamaz.

kamugys.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu sayfada ilan edilir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, kamugys.com, iş bu 'Kullanım Koşulları', Gizlilik İlkeleri ve 'Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, kamugys.com açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kamugys.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

'Mücbir sebep' terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve kamugys.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Yaptırım ve Yetki

Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek kamugys.com'a, üyelerine, yöneticilerine, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise Konya Mahkemeleri ve Konya İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıdaki sözleşmeyi okumamış olsanız bile, siteye üye olarak sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.