Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sonuçları açıkladı

Eklendiği Tarih: 20.05.2018 / 956 okunma

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 28 Şubat - 9 Nisan 2018 tarihleri arasında Sözlü Sınav Komisyonları tarafından sözlü sınavları yapılan adayların sözlü sınav sonuçları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 11 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı kararı ile belirlenmiş olup sınav gruplarına göre aday bilgilerini içeren sözlü sınav sonuçları listesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince aşağıda yayımlanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sınav kurulu kararı gereği Tapu Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, Arşiv Memuru, Avukat, Kontrol Mühendisi, Mühendis (Taşra), Mühendis (Merkez), İstatistik ve tekniker unvanları için sonuçlara aşağıdaki bağlantılardan ayrı ayrı ulaşabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması maddesi gereği itiraz süreci başladı.

Sözlü sınav soru ve sonuçlarına dair itirazların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde, EBYS üzerinden birim üst yazısı ekinde doğrudan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilmek suretiyle alınmasına karar verilmiştir.TAPU 125 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile EBYS üzerinden gönderilmeyen posta, faks ve eposta gibi yöntemler ile gönderilen dilekçeler ve EBYS üzerinden oluşturulmakla birlikte sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden beş iş günü içerisinde paraf/imza/onay sürecini tamamlamaması nedeniyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal etmeyen/ettirilmeyen itirazların dikkate alınmamasına karar verilmiştir.Sınav sonuçlarına dair itirazların değerlendirilerek sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakip adaylarının başarı puanları hesaplanmak suretiyle unvan gruplarına göre asil ve yedek adayların belirlenmesine Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sonuçların tamamı için TIKLAYINIZ.

kaynak: mymemur.com.tr