Satış Ortaklığı Sözleşmesi

Eklendiği Tarih: 02.06.2018 / 2.898 okunma

İşbu Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi, Furkan Ajans ("KamuGys ") ile KamGys tarafından Affiliate Ortaklığı Programı'na kabul edilen üye ("Affiliate Ortağı" veya "Siz") arasında, Affiliate Ortağı tarafından elektronik olarak onaylanması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Madde 1- Konu

İşbu Sözleşme'nin konusu, Affiliate Ortaklığı Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve Affiliate Ortaklığı Programı kapsamında KamuGys ve Affiliate Ortağı'nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

Madde 2- Tanımlar

Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi'nde;

Sözleşme:Affiliate Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi;

KamuGys: Furkan Ajans;

Affiliate Ortağı: Affiliate Ortaklığı Programı'na kabul edilen üye;

İçerik(ler)/Reklam: KamuGys tarafından sağlanan ve Affiliate Ortağı'nın web sitesine yerleştirilecek olan kodlar, reklamlar;

CPC/Cost Per Click: Affiliate Ortağı'nın kayıt sayfasına yönlendirilmesi sonucunda ücretli üyelik başına üyeye yapılacak ödeme;

Kampanya Kodu: İçerikler'in Affiliate Ortağı'nın web sitesi'nde ya da sosyal medyada yayınlanması ile ilgili KamuGys tarafından sağlanan banner veya text link kodu olarak tanımlanmıştır.

Madde 3- Kapsam

KamuGys tarafından yönetilen Affiliate Ortaklığı Programı, KamuGys tarafından sağlanan İçerikler'in, her bir Affiliate Ortağı'nın kendisine ait olan ve KamuGys'a bildirdikleri web sitesinde yayınlaması ve web sitesinde yayınladıkları İçerik'ler doğrultusunda KamuGys'a sağladıkları ücretli üyelik karşılığında performansa dayalı olarak KamuGys tarafından belirlenen CPC ücretine hak kazanmalarını kapsar. Taraflar, Affiliate Ortaklığı Programı'nın aşağıdaki şekilde işlediğini kabul, beyan ve taahhüt ederler;

Affiliate Ortağı olmak isteyen kişi, Affiliate Ortaklığı Programı'na dahil olmak üzere KamuGys.Com'a başvurur ve öncelikle üyelik kaydını gerçekleştirir.

Başvuru KamuGys.Com tarafından incelenir ve onay vermesi halinde Affiliate Ortağı olmasına onay verilir.

KamuGys.Com tarafından sağlanan kodlar/içerikler Affiliate Ortağı'nın sosyal medyada, web sitesinde ya da diğer şekillerde yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod'u, Affiliate Ortağı tarafından gerekli şekillerde dağıtılır.

Affiliate Ortağı yayınladığı/dağıttığı kodlar aracılığıyla KamuGys.Com'a sağladığı ücretli üyeliğe göre KamuGys tarafından belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.

Madde 4- Affiliate Ortağı'nın Yükümlülükleri

4.1 - Affiliate Ortağı, KamuGys tarafından sağlanan kodlar/içerikler'in yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod'u kendi web sitesine yerleştirmeyi, sosyal medyada paylaşmayı / yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 - Affiliate Ortağı, Afilate Ortaklığı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da KamuGys'un Affiliate Ortaklığı Programı sisteminin çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3 - Başvuru aşamasında ve/veya Affiliate Ortağı olarak kabul edildikten sonra Sözleşme süresince, Affiliate Ortağı, işbu Sözleşmede veya Affiliate Ortaklığı Programı'nda yer alan kurallara uygun davranacağını kabul eder; Affiliate Ortağı;

4.3.1 - web sitesinin alan adının sub domain alan adı olmayacağını;

4.3.2 - web sitesinin/sosyal medya profilinin gereğinden fazla reklama yer vermeyeceğini; güncel ve hukuka uygun içeriklere yer vereceğini;

4.3.3 - web sitesinin/sosyal medya profilinin kanuna aykırı ve/veya 3. gerçek ve tüzel kişilerin herhangi haklarını ihlal edecek nitelikle bilgi, tanıtım veya içeriklere yer vermediğini ve satışı veya yayınlanması yasak veya sahte veya hukuka aykırı ürün/hizmete yer vermediğini;

4.3.4 - web sitesinin/sosyal medya profilinin sadece Affiliate Ortaklığı Programı'na katılmak amacıyla düzenlenmemiş olduğunu;

4.3.5 - web sitesinde/sosyal medya profilinin KamuGys, kamugys.com kelimesi geçen ve/veya eksik harf kullanımıyla web sitesini ziyaret edenleri yanıltmaya ve aldatmaya yönelik alan adlarına yer vermeyeceğini;

4.3.6 - web sitesinin/sosyal medya profilinin herhangi bir birey, grup veya organizasyonun destekçisi veya provakasyonu veya karşıtlığını yapmayacağını;

4.3.7 - web sitesinin/sosyal medya profilinin hacking/cracking/warez içeriğine sahip olmayacağını;

4.3.8 - web sitesinin/sosyal medya profilinin yasadışı etkinlikleri destekleyen veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden nitelikte bilgi veya açıklamalara veya içeriklere yer vermeyeceğini;

4.3.9 - web sitesinde/sosyal medya profilinde KamuGys.Com  kodları açısından kullanıcı veya ziyaretçilerinin manipülatif veya sahte Trafik yaratmaya yönelik davranışlarda bulunmasını teşvik etmeyeceğini;kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 - Affiliate Ortağı, hukuka veya Sözleşme kurallarına aykırı şekilde Affiliate Ortaklığı Programı'na müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 - Affiliate Ortağı, Affiliate Ortağı olarak yer aldığı süre boyunca, iletişim bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri gerektiğinde güncelleyeceğini, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 - Affiliate Ortağı, Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde KamuGys.Com tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla Sözleşme'nin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve KamuGys'un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- KamuGys.Com'un Yükümlülükleri

KamuGys, Affiliate Ortaklığı Programı'na başvuru yapan ve katılımına onay verdiği Affiliate Ortakları'na, KamuGys tarafından sağlanan kodların / içerikler'in kendi web sitesinde/sosyal medya profil sayfasında yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod'ları vereceğini ve içerikler'e tıklanması veya yönlendirilmesi ile ilgili performans bazlı takibi yapacağını ve CPC maliyetlerine göre de işbu Sözleşme'nin 7. maddesi çerçevesinde ödeme yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Fikri Mülkiyet

Affiliate Ortaklığı Programı kapsamında KamuGys tarafından Affiliate Ortağı'na sağlanan Kampanya Kod'ları ve/veya İçerikler ve/veya kodlar ile ilgili fikri haklar KamuGys.Com'a aittir. KamuGys işbu Sözleşme hükümleri uyarınca Affiliate Ortağı'nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla Affiliate Ortağı'na KamuGys'un Affiliate Ortaklığı Programı ile sınırlı olmak üzere İçerikler'i ve Kampanya Kodlar'ı kullanma yetkisi vermektedir. KamuGys tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece Affiliate Ortağı, KamuGys'un işbu Sözleşme kapsamında paylaştıları Kampanya Kodları'nı veya İçerikler'i çoğaltamaz, başka şekilde kullanamaz, veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Madde 7- Ödeme

Affiliate Ortağı'nın KamuGys'dan Affiliate Ortaklığı Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı, Affiliate Ortağı'nın işbu Sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve KamuGys tarafından Affiliate Ortaklığı Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi ve CPC maliyetlerine göre hak kazanılan ücretin 50 TL'yi (Elli Türk Lirası) aşması halinde doğacaktır.


Affiliate Ortağı tarafından hak kazanılan ücretin asgari 50 TL (Elli Türk Lirası)'yi aşması halinde, Affiliate Ortağı, ödemenin kendisine yapılması için Affiliate Ortaklığı Programındaki kullanıcı hesabı üzerinden talimat vermesi gerekmektedir. Affiliate Ortağı, talimat vermesinden sonra KamuGys, işbu Sözleşme kapsamında Affiliate Ortağı'nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka eft ya da havalesi ile ödeyecektir. Affiliate Ortağı, alacağı ödemenin 50 TL'nin altında kalması halinde, KamuGys.Com'un Sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirmediği iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


Affiliate Ortağı'nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi Affiliate Ortağı tarafından iletişim bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı Affiliate Ortağı'na aittir.


Affiliate Ortağı'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, Affiliate Ortağı ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden (KDV veya stopaj bedellerini dikkate alarak) KamuGys.Com'a fatura tanzim eder.


Affiliate Ortağı'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme KamuGys tarafından yapılacaktır. Bireysel (Faturasız) Affiliate Ortağı'nın kazandığı tutar üzerinden KamuGys, %10 Stopaj kesecektir. Kurumsal (Faturalı) Affiliate Ortağı ise, kazanılan tutara %18 vergi ekleyerek fatura kesecektir.


Ödeme, faturanın KamuGys.Com'a tebliğinden itibaren KamuGys tarafından yapılacaktır. Affiliate Ortağı faturayı KamuGys.Com'un ödeme sayfasında belirtilen posta adresine yukarı gönderecektir.


KamuGys, ödemeleri cuma günleri, Affiliate Ortağı'nın bilgilerinde yer verdiği banka hesaplarına yapacaktır. Resmi tatil veya Bayram gününe denk gelen Cuma günleri olduğunda ise ödemeler bir sonraki Cuma günü yapacaktır. Affiliate Ortağı'nın banka hesabı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren bir banka kuruluşu olacağını kabul eder. KamuGys tarafından yurtdışı bankalarına ödeme yapılmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 8- Fesih

Affiliate Ortağı'nın işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde KamuGys, Affiliate Ortağı'nı geçici olarak Affiliate Ortaklığı Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse Sözleşme'yi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Affiliate Ortağı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranarak Sözleşme'nin KamuGys tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından KamuGys lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


İşbu Sözleşme çervesinde Affiliate Ortağı, Affiliate Ortaklığı Programı'na katıldıktan ve kullanıcı hesabı açıldıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise KamuGys herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal Sözleşme'yi fesih edebilir.


Madde 9- Genel

Taraflar, bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.


Affiliate Ortağı, KamuGys'un, işbu Sözleşme'den kaynaklanan öğrendiği bilgilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak saklayacağını ve kullanabileceğini kabul eder.


Affiliate Ortağı, KamuGys'a Affiliate Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında KamuGys'a bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.


İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Affiliate Ortağı'nın belirtilen elektronik posta adresi, Affiliate Ortağı'nın Affiliate Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında KamuGys.Com'a bildirdiği elektronik posta adresidir. KamuGys için belirlenen elektronik posta adresi ise [email protected] şeklindedir.


Affiliate Ortağı, işbu Sözleşme ve Affiliate Ortaklığı Programı kurallarındaki değişikliklerin KamuGys.Com sitesinde Affiliate Ortaklı Programı ile ilgili ilgili bölümde yayınlandıkları tarihte geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Konya Mahkemeleri ile Konya İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.