Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav (GYS) İlanı Yayımladı

Eklendiği Tarih: 23.10.2017 / 3,242 okunma

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Görevde Yükselme Sınav ilanı yayımladı.

Yayımlanan Görevde Yükselme Sınav ilanında ´Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför´ kadroları için sınav yapılacağı ifade edildi.

Görevde Yükselme Sınavı sözlü ve yazılı olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili olarak atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususları kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

GENEL ŞARTLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına başvuru yapacak olan adayların ´657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak, Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak, Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak´ şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.


DEĞERLENDİRME

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sözlü sınavlarda ´Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför´ kadroları için adayların ´Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,´ değerlendirilecektir.

BAŞVURU DETAYLARI

Görevde Yükselme Sınavına Başvurular 17 Ocak 20148 tarihinde başlayacak ve 26 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecektir. Söz konusu başvurular ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi web adresi üzerinden yapılacaktır.