Tapuda Genel Müdürlük merkez teşkilatında çalışmayan işletme müdürü veya bölge müdür yardımcısı olamayacak

Eklendiği Tarih: 01.03.2019 / 454 okunma

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, atama ve yer değiştirme yönetmeliğini 1 Mart 2019 tarihi itibariyle değiştirdi. Yapılan değişiklik sırasında, yönetmeliğe eklenen bir maddeyle, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar değiştirilmiştir.

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre, Bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı olabilmek için mezuniyet, Genel müdürlük merkez teşkilatında deneyim, bazı unvanlarda görev yapmış olma ve disiplin cezası almamış olma şartı getirilmiştir.

İŞTE YÖNETMELİĞE EKLENEN MADDE

(1) Bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, tapu kadastro bölümlerinden veya harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Kadastro müdürü, tapu müdürü, şube müdürü, kontrol mühendisi ve mühendis kadrolarında görev yapmış olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,


gerekir.

b) İşletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Tapu müdürü, kadastro müdürü, şube müdürü kadrolarında veya en az beş yıl işletme müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmış olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

gerekir.

c) İşletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

gerekir."

kaynak: memurlar.net