Diyaliz Eğitimine Alınacak Personel Ünvanında Değişiklik

Eklendiği Tarih: 01.03.2019 / 1,056 okunma

Diyaliz Eğitimine Alınacak Personel Unvanında Değişiklik

Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Yönetmeliğine göre, Diyaliz eğitimine alınacak personel durumunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

Hemodiyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

a) Kamu veya özel hemodiyaliz merkezlerinde çalışan,

a) Kamu veya özel hemodiyaliz merkezlerinde/ünitelerinde çalışan,

b) Yeni açılacak hemodiyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen

b) Yeni açılacak hemodiyaliz merkezlerinde/ünitelerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen,

c) Herhangi bir resmi veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan

c) Herhangi bir resmi veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,

ç)Diyaliz merkezlerinin denetimlerinde yer alacak

ç) Diyaliz merkezlerinin/ünitelerin denetimlerinde yer alacak,

d)Kamu veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli

d) Kamu veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli,

İç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, tabip, hemşire ve acil tıp teknisyeni unvanınıhaiz kişiler başvurabilir.

iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yoğun bakım uzmanı ve tabip unvanını haiz kişiler başvurabilir.

Daha önce Hemşire, acil tıp teknisyeni unvanına sahip olanlar Hemodiyaliz Eğitimine alınacak personel listesinden çıkarıldı.

Periton diyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

a) Kamu veya özel periton diyaliz merkezlerinde çalışan

a) Kamu veya özel periton diyaliz merkezlerinde çalışan

b)Yeni açılacak periton diyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen

b) Yeni açılacak periton diyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen

c)Herhangi bir resmi veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan

c) Herhangi bir resmi veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan

ç) Kamuda veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli

ç) Kamuda veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli

Hemşire Unvanını haiz kişiler başvurabilir.

Diyaliz teknikeri unvanını haiz kişiler başvurabilir.

Periton diyaliz eğitimine ise daha önce Hemşireler katılabilirken, bu yönetmelikle birlikte artık sadece Diyaliz Teknikerleri katılacak.

Daha önceden Bu eğitime katılıp sertifika alan Hemşirelerin durumu ne olacak?

Yeni yönetmelikte; "Hemşireler için sertifikalı eğitim programları kaldırılmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hemodiyaliz sertifikası almış, geçerli sertifikası olan hemşirelerin tüm hakları saklıdır." geçici maddesi ile daha önce eğitime katılıp sertifika alan hemşirelerin hakları korunmuş oldu.

kaynak: memurlar.net