2019 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuruları Alınmaya Başlandı

Eklendiği Tarih: 24.04.2019 / 64,286 okunma

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 22/04/2019 tarihli duyuruya göre 2019 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru ve eğitim takvimi açıklandı.

Uzlaştırmacı Eğitimi Ne Zaman 2019

Bakanlık yaptığı duyuruda; 2019 yılı uzlaştırmacı eğitimleri, 24 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olup, eğitimlerin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmaktadır denildi. Adalet Bakanlığı ile protokol yaparak anlaşan üniversiteler verecekleri eğitimler için daha önce aldıkları ön başvurularda sınıf planlamalarını tamamladı. Bunlara göre 2019 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru bilgileri ve başvuru şartları şu şekilde olacak.

Uzlaştırmacı olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış
olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak (2019 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru)
Sınava başvuracak adaylar, başvurularını bakanlıkça açıklanan tarihler arasında elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi üzerinden ilgili alanları doldurup, istenilen belgeleri okunaklı biçimde elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Adaylar, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakları tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:

Uzlaştırmacı Olmak İçin İstenen Belgeler

1-Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,
2-Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi onaylı sureti,
3-Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin onaylı sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript) - 2019 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru

NOT: İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dört yıllık yüksek öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayanların hem ön lisans hem de lisans diplomaları veya bitirme belgelerinin onaylı suretleri ile not dökümlerini sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bu durumda, iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan adayların hem ön lisans hem de lisans diplomalarını birlikte tarayarak tek evrak halinde “DİPLOMA” sekmesine, ilgili ön lisans ve lisans transkriptlerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “TRANSKRİPT” sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.

2019 Uzlaştırmacı Başvuru

Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit edildiğinde söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp adlı internet adresi) üzerinden giderilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir. Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine alınmayacaklardır.

Uzlaştırmacı Başvurusu 2019

Adayların, http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak ile belirttiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste Anadolu Üniversitesine bildirilecektir.